GOLDEN SANDS
HOLIDAY PARK
سرویس BB

4 شب اقامت دوتخت 54,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
Shipka
سرویس BB

4 شب اقامت دوتخت 760,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
LUNA
سرویس HB+

4 شب اقامت دوتخت 56,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
Golden Line
سرویس BB

4 شب اقامت دوتخت 97,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
Royal
سرویس ALL

4 شب اقامت دوتخت 103,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
INTERNATIONAL
سرویس ALL

4 شب اقامت دوتخت 69,800,000 ریال و 12 یورو

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
Royal
سرویس ALL

4 شب اقامت دوتخت 103,000,000 ریال و 7 یورو

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
LUNA
سرویس ALL

4 شب اقامت دوتخت 56,000,000 ریال و 12 یورو

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
MARINA GRAND BEACH
سرویس ALL

4 شب اقامت دوتخت 65,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
INTERNATIONAL
سرویس HB

4 شب اقامت دوتخت 63,000,000 ریال و 9 یورو

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
Central
سرویس ALL

4 شب اقامت دوتخت 79,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
DoubleTree by Hilton
سرویس UALL

4 شب اقامت دوتخت 97,000,000 ریال و 7 یورو

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
Golden Line
سرویس ALL

4 شب اقامت دوتخت 97,000,000 ریال و 21 یورو

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
MARINA GRAND BEACH
سرویس ALL

4 شب اقامت دوتخت 65,000,000 ریال و 10 یورو

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
Prestige Hotel and Aquapark
سرویس ALL

4 شب اقامت دوتخت 120,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
Shipka
سرویس ALL

4 شب اقامت دوتخت 76,000,000 ریال و 13 یورو

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
HOLIDAY PARK
سرویس ALL

4 شب اقامت دوتخت 59,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
LUNA
سرویس ALL

4 شب اقامت دوتخت 56,000,000 ریال و 17 یورو

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
Palm Beach
سرویس ALL

4 شب اقامت دوتخت 112,450,000 ریال

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
Shipka
سرویس وعده غذایی کامل

4 شب اقامت دوتخت 76,000,000 ریال و 19 یورو

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
DoubleTree by Hilton
سرویس UALL

4 شب اقامت دوتخت 97,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
Palma Hotel
سرویس HB

4 شب اقامت دوتخت 75,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
HELIOS SPA
سرویس UALL

4 شب اقامت دوتخت 83,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
RIU
سرویس ALL

4 شب اقامت دوتخت 129,800,000 ریال و 8 یورو

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
LUNA
سرویس HB+

4 شب اقامت دوتخت 56,000,000 ریال و 5 یورو

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
INTERNATIONAL
سرویس HB

4 شب اقامت دوتخت 63,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
Elena
سرویس BB

4 شب اقامت دوتخت 0 ریال

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
International + Luna
سرویس ALL/HB

4 شب اقامت دوتخت 113,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
International + PalmBeach
سرویس ALL/ALL

4 شب اقامت دوتخت 122,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
Elena
سرویس ALL

4 شب اقامت دوتخت 89,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
Elena
سرویس ALL

4 شب اقامت دوتخت 89,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
HELIOS SPA
سرویس UALL

4 شب اقامت دوتخت 83,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
HOLIDAY PARK
سرویس ALL

4 شب اقامت دوتخت 78,000,000 ریال و 9 یورو

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
International + Luna (Park View)
سرویس ALL/HB

4 شب اقامت دوتخت 113,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
International + luna (Luna 2)
سرویس HB/ALL

4 شب اقامت دوتخت 122,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
International + Palbeach ( palbeach2 )
سرویس ALL/ALL

4 شب اقامت دوتخت 122,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
RIU + International
سرویس ALL/ALL

4 شب اقامت دوتخت 113,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
RIU
سرویس ALL

4 شب اقامت دوتخت 129,800,000 ریال

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
Kaliakara Palace
سرویس UALL

4 شب اقامت دوتخت 61,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
Kaliakara Palace
سرویس UALL

4 شب اقامت دوتخت 61,000,000 ریال و 5 یورو

اطلاعات بیشتر
GOLDEN SANDS
INTERNATIONAL
سرویس ALL

4 شب اقامت دوتخت 69,800,000 ریال

اطلاعات بیشتر
درباره تور

قیمت های ویژه - بهترین زمان پروازی صبح - بیمه مسافرتی با سقف 30000 یورو

این تور از 2 , تیر , 1398 تا 10 , دی , 1398 معتبر می باشد.

قابلیت فروش: 4 شب

خدمات تور
مدارک مورد نیاز تور